Gerard, Metrotile, Roser
 
Više primjera laganih limenih pokrova sa prirodnim posipom GERARD, METROTILE, ROSER na obiteljskim objektima.
 
više
 

 
Sanacija krova pokrivenog šindrom
 
Ovo je primjer  sanacije krova pokrivenog šindrom ( loše ) i krovnim prozorima ugrađenom na vrlo mali nagib krova. Novi pokrov je opet šindra sa novom limarijom što je uvijet za kvalitetnu izvedbu.  Limarija i oplata od OSB ploče spajanu na P/U ( pero-utor ).
 
 

 
Sanacija krova poslovnog objekta Amadeus u Zagrebu, okretište tramvaja u Dupcu
 
Lagani limeni krov prekriven je višeslojno modernim hidroizolacijskim sustavima, sa dodatkom termoizolacijskog sloja od 5 cm mineralne vune. Cijela površina krova mehanički je osigurana slojem oplate od OSB ploča, a cijeli postupak sanacije izvođen je u kasnu jesen, zbog korištenja laganih i modernih materijala.
Dakle, bez obzira na vremenske uvijete i kompliciranost zahvata, objekat je bio u funkciji, nije zatvaran! Površina od cca 800 m2 odrađena je za 15-ak radnih dana sa grupom od 6-oro ljudi. Najdelikatniji dio posla izveden je sa SIKA proizvodima, a kompaktibilan gromobranski sustav je HERMI.
 
 
 
Izrada novog krovišta na novoj obiteljskoj kući u Konigsteinu, Njemačka
 
Na jelovu konstukciju postavljena je oplata od OSB ploča,paropropusne folije, letva i kontra letva, te vrhunski engobirani biber crijep RUPPKERAMIK antracit boje. Limarija je bakrena 0,6 mm. Ugrađeni su i Velux Integra krovni prozori.
 
 

 
Primjer sanacije bačvastog falcanog pokrova u Kraljevićevoj ulici u Zagrebu
 
Prvotna izvedba od cink-titan lima je istrunula zbog neprimjerenog hidroizolacijskog sloja. Novi pokrov odrađen je sa bakrenim limom, te je izvedeno ventiliranje krova ležećim i stojećim odzračnicima. Ugrađen primjeren cijevni snjegobran.
 
 


Krov pokriven limenim pokrovom Limarije Sebastijan sa perla smeđim efektom
 
Krov pokriven limenim pokrovom Limarije Sebastijan sa perla smeđim efektom u Gundulićevom naselju u Samoboru. Svi detalji, prodori krova, opšavi, snjegobrani izvedeni su od istog materijala – pocinčani lim 0,55 mm u boji Limarije Sebastijan. Kompozicije krovnih prozora su Velux.
 
 


Falcani krov na stambenoj zgradi
 
Primjer novog krova pokrivenog pocinčanim limom u boji falcane forme. Karakterističnost ovog načina pokrivanja je mogućnost izvođenja vrlo malih nagiba krova. U slučaju ovog krova to je samo 3% pada, a sljeme krova je neprimjetno izvedeno. Krov ima ventilacijski sloj, a svi krovni prodori su kazetno obučeni OSB pločom i izolirani mineralnom vunom. Kroz iste kazete izvedena su i sva odzračenje kupaonica, kuhinjskih napa, te sprovedena sva klimatizacijska instalacija.
 
 

 

Primjer izvođenja sanacije velike terase na način da se cijeli objekat prekrije nadstrešnicom
 
Nadstrešnica je od drveta, stolarska obrada (hoblano i glodano) bajcano u željenom tonu-Orah. Završni pokrov je lagani limeni pokrov sa prirodnim posipom tipa ROSER u smeđoj boji. Ugrađen je svijetlik od Lexan ploča zbog kuhinjskog osvijetljenja. Ispod pokrova postavljena ja paropropusna folija tipa Tayvek zbog zračenja protiv stvaranja kondenzatne vlage.
 
 

 
Sanacija krovišta pokrivenog šindrom
 
krovišta pokrivenog šindrom i ugrađenim sljemenskim odzračenjem na obiteljskoj kući u Novačkoj ulici, u Zagrebu. Prednje plohe spuštenih streha pokrivene su bakrenim falcanim limom i mansardni prozori kompletno izvedeni bakrenim limom.